1- برای جلوگیری از سرقت منزل خود توپی قفل را با بدنه در همسطح نمائید.

2. برای امنیت محل خود در شب ، از شبگردها و نگهبانان محلی و مورد تأیید نیروی انتظامی استفاده كنید.

3. در مواقعی كه مجبور به نگهداری موقت وجوه نقد و اشیاء قیمتی در داخل منزل هستید، از پنهان كردن آن بصورت یك جا خودداری و از گاوصندوق سالم و مطمئن استفاده نمائید.

4. نزد افراد ناشناس و كسانی كه اعتماد كافی به آنها ندارید از میزان اموال و دارائی موجود خود در منزل صحبت نكنید.

5. از نوشتن نام و مشخصات خود بر روی زنگ منزل خودداری نمائید.

6. چنانچه در اطراف محل زندگی شما خانه های خالی از سكنه و نیمه ساز وجود دارد از منزل خود مراقبت بیشتری به عمل آورید.

7. درمواقعی كه به مسافرت می روید از همسایگان یااقوام مورد اطمینان خود بخواهید كه از منزلتان مراقبت نمایند.

8. از بازگو كردن برنامه سفر خود نزد افراد ناشناس بپرهیزید.

9. نسبت به اتومبیل ها و موتورسیكلت های متوقف و سرنشینان آن در پیرامون منزل خود بی‌تفاوت نبوده و در صورت مشاهده موارد مشكوك، شماره و سایر مشخصات آن ها را یادداشت و سریعاً به مراكز 110 پلیس اطلاع دهید.

10. از باز نمودن در بروی افراد ناشناس مخصوصاً به هنگام‌شب خودداری نموده و این مورد را به فرزندان خود نیز یادآوری كنید.

11. محوطه بیرون منزل خود را همواره روشن نگاه دارید.

12. معاشرین فرزندان خود را قبل از تردد به منزلتان مورد شناسایی قرار دهید.

13. از افشا نمودن محل نگهداری وجوه نقد، جواهرات و اشیاء با ارزش خود نزد همسایگان و بستگانی كه مورد اطمینان نیستند جداً بپرهیزید.

14. از ورود افراد ناشناس تحت عنوان متكدی، فالگیر، رمال و ... به داخل منزل خود ممانعت نمائید.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا