طی حکمی از سوی دکتر حدادزاده مدیرکل دامپزشکی استان یزد، دکتر مجتبی آغاز به سمت سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان مهریز منصوب گردید در این حکم آمده است:

(حکم پیوست)

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا