یزدفردا"شهردار یزد طی ابلاغی حسین ساجدی فر را با حفظ سمت به عنوان مدیر حوزه شهردار منصوب نمود.

محمد رضا عظیمی زاده با صدور ابلاغی حسین ساجدی فر، مدیر روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری یزد را با حفظ سمت به عنوان مدیر حوزه شهردار معرفی کرد.

   شهردار یزد در این ابلاغ توفیق روزافزون را در راستای انجام وظایف مربوط به حوزه شهردار، پاسخگوئی به امور مراجعین و همکاری و هماهنگی اقدامات بین مدیران واحدهای داخلی شهرداری ، برای مدیر جدید حوزه شهردار از درگاه ایزد منان خواستار شده است.

   خاطرنشان می شود حسین ساجدی فر پیش از این در سمت های ریاست اجرائیات و روابط عمومی و امور بین الملل ، دبیر مرکزی کمیسیون های ماده 100، مدیریت کارخانه آسفالت، مسئول املاک و مشارکتهای سازمان عمران و مسئول املاک منطقه یک انجام وظیفه نموده است.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا