یزدفردا "سرویس اجتماعی"حوادث"خبرهای پلیس استان یزد: ماموران پلیس راه "اردکان - نایین" یکدستگاه سواری سمند را با 100 تخلف رانندگی و 50 میلیون ریال خلافی پرداخت نشده متوقف و روانه پارکینگ کردند.

به گزارش واحد دریافت خبر یزدفردا : سرهنگ "احمد مظفری" رئیس پلیس راه استان یزد بیان داشت: ماموران پلیس راه "اردکان- نائین" هنگام کنترل خودروهای عبوری یکدستگاه سواری "سمند" را به علت تخلف رانندگی متوقف که در استعلام صورت گرفنه از مرکز، مشخص شد خودرو 50 میلیون ریال خلافی معوقه دارد.

مظفری ادامه داد: خودرو توقیف شده که همچنین دارای 100 تخلف رانندگی نیز می باشد توقیف و روانه پارکینگ شد.

سرهنگ مظفری با بیان اینکه بیشتر تخلف این خودرو مربوط به "تجاوز از سرعت مقرره" است افزود: پلیس خودرو رانندگانی را که خلافی معوقه خودرو آنها بیش از 10 میلیون ریال باشد توقیف و با دستور قضائی روانه پارکینگ خواهد کرد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا