اين  تجليل با همكاري بخشداري زارچ و در محل موزه سردار كوچك صورت گرفت.http://yazdfarda.com/media/news_gal/file_102977.jpeg

http://yazdfarda.com/media/news_gal/file_102978.jpeg

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا