صندوق هاي انتخاباتي از طريق فرمانداري يزد به سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان يزد منتقل شد.

انتقال صندوق هاي انتخاباتي به سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان يزد

صندوق هاي انتخاباتي از طريق فرمانداري يزد به سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان يزد منتقل شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان يزد به نقل از محمد رضا ملك ثابت مدير اين سازمان در استان تعداد 9 صندوق مربوط به انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري، چهارمين دوره انتخابات شهر و روستا و نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي به اين سازمان منتقل شد.

ملك ثابت افزود:

به درخواست فرمانداري يزد و بر اساس دستور العمل مدير كل دفتر انتخابات وزارت كشور؛ در راستاي حفاظت و نگهداري از نمونه تعرفه هاي انتخاباتي به عنوان اسناد ملي كشور در گنجينه اسناد ملي استان و بر اساس مجوزهاي صادره؛ تعرفه و برگ راي و صورتجلسه نتيجه شعب يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، چهارمين دوره انتخابات شوراهاي شهر و روستا و نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي مربوط به استان يزد به اين سازمان منتقل شد.

گفتني است كليه اسناد موجود در ادارات استان پس از طي مراحل قانوني لازم است توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي تعيين تكليف شود.

از اين رو امحاء اسناد ادارات بدون مجوز اين سازمان غيرقانوني بوده و تخلف محسوب مي شود.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا