استاندار یزد با اشاره به اثرات مثبت توجه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی به مناطق محروم گفت: یکی از برنامه های اصلی استان حمایت از سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، محمد علی طالبی در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که در استانداری برگزار شد، نگاه دولت و دستگاه‌های اجرایی را متمرکز بر مناطق محروم خواند و افزود: توجه ویژه به مناطق محروم موجب رونق تولید و اشتغال پایدار و توسعه و آبادانی و در نتیجه مهاجرت معکوس به این مناطق است .
وی در انتها از فعالیت بخش‌خصوصی در حوزه مناطق محروم تشکر کرد و افزود: دستگاه های دولتی باید حمایت همه جانبه ای از فعالیت های اقتصادی در مناطق محروم داشته باشند و بر تداوم فعالیت و همکاری در راستای رونق تولید و افزایش اشتغال تاکید کرد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا