این مطلب را معاون سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی در نشست با رئیس هیات امنای آستان مقدس امامزاده عبدالله علیه السلام اعلام کرد و گفت: در سفری که به هنگام حرکت کاروان پیاده بیت الرضا به بافق داشتم متوجه شدم شهرستان بافق علاوه بر زیرساختهای مناسب صنعتی و معدنی یک شهر امام رضایی است و این به خاطر وجود آستان مقدس امامزاده عبدالله علیه اسلام و زحمت مردم و مسوولین خود این شهر است.
محسن هاشمی برزگری با تاکید بر محور قرار دادن قرآن در برنامه های بقاع متبرکه از آمادگی آستان قدس رضوی برای برگزاری کرسی های تلاوت با حضور قاریان بین المللی با نام و نشان آستان قدس در امامزاده عبدالله علیه اسلام بافق خبر داد.
وی همچنین حضور مستمر خادمیاران تبلیغی در قالب طرح زیر سایه خورشید و موسسه آفرینشهای هنری را نیز یکی دیگر از راههای ارتباطی با امامزاده عبدالله علیه السلام بافق اعلام کرد.
سید سعید حسینی مبارکه نیز در این نشست گفت: هم اکنون برنامه های عمرانی امامزاده عبدالله علیه السلام وارد فاز اجرایی شده و برای برنامه های فرهنگی در حال نظرخواهی و کمک از صاحبنظران و افراد دارای تجربه برای فعالیتهای زیرساختی فرهنگی و اجتماعی هستیم بر همین اساس از استان قدس رضوی درخواست کمک های فکری و همکاری برای انجام طرح های موفق فرهنگی داریم.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا