محمد مهدی جوادیان زاده در جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان گفت: تحویل حجمی آب و نصب صددرصدی کنتورهای هوشمند بر تمام چاههای کشاورزی در 10 دشت ممنوعه و ممنوعه بحرانی استان از برنامه های آینده شرکت آب منطقه ای یزد است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان و کارگروه سازگاری با کم آبی در سال جاری با حضور استاندار یزد، معاون امور عمرانی استاندار، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد و اعضای کارگروه سازگاری با کم آبی در محل استانداری یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، استاندار یزد در این جلسه با اشاره به مکاتبات وزارت کشور در خصوص ارزیابی استان ها در زمینه سازگاری با کم آبی، خواستار تدوین گزارش های مناسب از عملکرد استان  در این حوزه شد.

محمد علی طالبی افزود: در حال حاضر شرایط بسیار خوبی برای جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز و تخریب موانع در حریم وبستر رودخانه ایجاد شده است که با هماهنگی بیشتر فرمانداران و شورای حفاظت ازمنابع آب همچنین اخذ تدابیر مناسب باید از این شرایط بهره کافی برد.

وی ادامه داد:  برنامه هایی از سوی  شرکت آب منطقه ای، دولت و نظام در راستای مدیریت مصرف ،کاهش مصرف آب کشاورزی و یا تعادل بخشی  به منابع آبی وجود دارد که این موضوع نیز از سوی فرمانداران قابل درک است اما برای اثرگذاری بیشتر و مدیریت موضوعات اجتماعی، نحوه اجرای تصمیمات و سیاستهای این حوزه، برعهده فرمانداران قرار گیرد و شرکت آب منطقه ای یزد مطالبه گر این موضوع باشد.

طالبی در پایان اظهار داشت: در خصوص نصب کنتورهای هوشمند، لازم است از سوی  جهاد کشاورزی، فرمانداران و شرکت آب منطقه ای شاخص هایی در نظر گرفته شود و در موضوعات حمایتی، چاه هایی که دارای کنتور هوشمند هستند، مورد حمایت بیشتری قرار گیرند تا سایر کشاورزان نیز به این سمت ترغیب شوند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد نیز در این شورا با ابراز خرسندی از وضعیت خوب بارش های استان در سال جاری اظهار کرد: میزان متوسط بارش های استان تا 20 اردیبهشت ماه ، در استان 112میلی متر  بوده است که این رقم در سال گذشته آبی 65.9 بود و بارش ها  70 درصد نسبت به سال گذشته افزایش نشان می دهد.  

محمدمهدی جوادیان زاده ادامه داد: جمع کل رودخانه های استان 2800 کیلومتر است که 700 کیلومتر آن اصلی محسوب می شوند و تاکنون مطالعات سراسری برروی 591 کیلومتر از این رودخانه ها انجام شده است و  بر 141.3 کیلومتر از رودخانه ها نیز مطالعات موردی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه 100 نقطه حادثه خیز سیلابی در رودخانه های استان شناسایی شده اند، افزود: بیشترین نقاط حادثه خیز در منطقه اشکذر و خضرآباد است که بخش زیادی  از حریم رودخانه ها در این مناطق مورد تعرض قرار گرفته اند و شهرستان های بهاباد، تفت ومیبد و مهریز نیز آمار بالایی در این زمینه دارند.

جوادیان زاده حجم سیلاب های استان در فروردین ماه را 28 میلیون متر مکعب عنوان کرد و خاطر نشان کرد: تصرفات و ساخت و سازها در حریم رودخانه ها، برداشت غیر اصولی شن و ماسه و تخلیه نخاله ها از مهمترین چالش های رودخانه های استان محسوب می شود.

وی در ادامه با تشریح وضعیت و تصرفات بستر وحریم رودخانه های استان بر لزوم همکاری فرمانداران و شهرداری ها، اداره ثبت اسناد و املاک ، منابع طبیعی ومحیط زیست شهرستان ها و دهیاری ها در ساماندهی رودخانه های استان تاکید کرد.

جوادیان زاده ، پاکسازی رودخانه ها، احداث دیواره ساحلی رودخانه ها ، تامین منابع مالی و اعتبار طرح های مورد نیاز  و اعطای اختیار به شرکت آب منطقه ای یزد برای دادن هرگونه مجوز ساخت و ساز در حریم رودخانه ها را از ضرورت های ساماندهی رودخانه های استان ذکر کرد.   

وی در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار داشت :  تا کنون 25 بند تغذیه مصنوعی توسط شرکت آب منطقه ای یزد در استان احداث شده است که میزان حجم کل مخزن این بندها 27.8 میلیون متر مکعب است و نزدیک به  11.3 مترمکعب آن آبگیری شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد در خصوص اجرای طرح خاموشی چاههای کشاورزی اظهار داشت : خوشبختانه سه سال متوالی این طرح در تمام شهرستان ها اجرایی شده است که در سال 97 میزان 85 میلیون مترمکعب آب از این محل صرفه جویی شد و این در حالی است که میزان کل آب انتقالی به استان 60 میلیون مترمکعب بوده است.

محمدمهدی جوادیان زاده در پایان، میزان صرفه جویی آب  در سال 95 و 96 از طریق خاموشی چاههای کشاورزی را به ترتیب 44 و 75 میلیون مترمکعب عنوان کرد.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا