گزارش ویژه یزدفردا از کنترل ورودی روستای دربید توسط دهیاری منطقه و نیروی انتظامی جهت جلوگیری از گسترش ویروس کرونا

گزارش ویژه یزدفردا از کنترل ورودی روستای دربید توسط دهیاری منطقه و نیروی انتظامی جهت جلوگیری از گسترش ویروس کرونا

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا