یزدفردا:معاون مالی شهرداری یزد در رابطه با خبر  «گم شدن لودر در شهرداری یزد» جهت تنویر افکار عمومی و پاسخ به شبهات مطرح شده، اظهار داشت:با عنایت به اعلام سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در خصوص تخصیص دو دستگاه لودر مدل ۹۵۸ به شهرداری یزد و پیرو آن واریز مبلغ یک میلیارد و ۵۰ میلیون ریال در تاریخ ۱۳۸۸/۰۲/۰۹ به طور علی الحساب توسط شهرداری یزد و معرفی نماینده ای از سوی شهرداری یزد در مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۱۴، حواله دو دستگاه لودر توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به شماره ۶۹۹۹/۱۲۵ صادر می شود .


وی در ادامه افزود :پس از صدور حواله با مراجعه نماینده شهرداری یزد به گروه صنعتی تراکتورسازی تبریز، مقدمات تحویل دو دستگاه صادر و به مهر و امضاء نماینده شهرداری یزد می رسد.
مشتاقیون در ادامه افزود : قصه از آنجا شروع می شود که  به هنگام ارسال، اعلام می گردد یک دستگاه هم اکنون آماده تحویل تحویل شهرداری یزد می شود  و دستگاه دوم نیز تا چند روز آینده به شهرداری یزد ارسال می گردد .

وی با اشاره به پیگیر های نماینده شهرداری یزد افزود:  متاسفانه گروه صنعتی تراکتورسازی تبریز در این رابطه به تعهد خود عمل ننموده و بعداً قرارداد فی ما بین گروه صنعتی تراکتورسازی تبریز و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به دلیل عدم انجام تعهدات شرکت ابطال و ضمانت قرارداد در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری ها ضبط می گردد.

مشتاقیون معاون مالی اداری شهرداری یزد افزود:پس از ضبط ضمانت نامه شرکت مذکورتوسط سازمان شهرداری های کشور ، شهرداری یزد طی نامه شماره ۹۷۰۰۲۱۰۹۶ درخواست تحویل دستگاه لودر دوم و یا استرداد وجه آن را می نماید که پیرو آن، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با توجه به اعلام ورشکستگی گروه صنعتی تراکتورسازی تبریز از اداره کل تصفیه امور ورشکستگی تبریز در خصوص تحویل و یا عدم تحویل دستگاه دوم استعلام می نماید.

وی افزود:با پیگیری های انجام شده توسط شهرداری یزد در چندین جلسه مشترک با مدیر فروش و مسئولان وقت تراکتورسازی تبریز و معاون قضایی رئیس کل دادگستری تبریز، طی نامه شماره ۹۰۱۱/۳۹۸۸/۱۵۴۰ به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اعلام می شود که دستگاه دوم به شهرداری یزد تحویل نشده و مبلغ آن در ضمانت نامه ضبط شده توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور لحاظ شده است و متعاقب آن سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مبلغ پیش پرداخت لودر دوم را به حساب شهرداری یزد واریز می نماید.

یزد فردا :با توضیحات داده شده توسط معاون مالی شهرداری یزد باید این سئوال مطرح شود کسانی که کشاندن اینگونه مطالب در رسانه ها بوده اند آیا با این توضیحات قانع نشده اند و یا رسانه ها و مردم را به دنبال نخود سیاه می فرستند.

یزدفردا آمادگی خود را برای ادامه شفاف سازی موضوع اعلام و امید واریم دوستانی که گم شدن لودر را به رسانه ها کشاندند اگر توضیحی دیگری دارند که حداقل کمکی به موضوع بنماید اعلام نمایند .

 
  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا