یزدفردا:عادل فردوسی‌پور به جرم افترا، محکوم و مجرم شناخته شد.

عادل فردوسی‌پور پس از شکایت یک شاکی خصوصی در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری تهران به جرم افترا، محکوم و مجرم شناخته شد که این محکومیت مربوط به پخش تصاویر فرد شاکی، در برنامه نود است.

عادل فردوسی‌پور مجرم شناخته شد

تسنیم نوشت: عادل فردوسی‌پور به جرم افترا، محکوم و مجرم شناخته شد.

عادل فردوسی‌پور پس از شکایت یک شاکی خصوصی در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری تهران به جرم افترا، محکوم و مجرم شناخته شد که این محکومیت مربوط به پخش تصاویر فرد شاکی، در برنامه نود است.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا