یزدفردا: رییس دیوان محاسبات کشور اضافه کرد: ۷ درصد مدیران ما افراد باشرفی هستند و به فرموده رهبری در طاغوت ۹۵ درصد فاسد بودند، اما ۵ درصد را طوری جلوه می‌دادند که ۹۵ درصد را پوشش می‌داد.

رییس دیوان محاسبات کشور گفت: یکی از معضلات کشور این است که نمی‌دانیم که میزان کشور چقدر دارایی دارد.


به گزارش ایرنا، عادل آذر روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری لرستان افزود: در یکی از استان‌های غربی کارمند دولتی ۷۰ ملک دولت را به نام خود سند کرده و فروخته است.

وی اظهار داشت: این همان اموالی بوده که دولت برای ان‌ها سند نداشته یا آن را شناسایی نکرده و این شخص با آگاهی از این مطلب و تشکیل یک شبکه، ۷۰ ملک را به نام خانواده و نزدیکان سند زده و ما پس از چهار سال متوجه شدیم.

وی تاکید کرد: باید اموال را شناسایی و ثبت کنیم چراکه پشتوانه اسناد مالی اسلامی می‌شوند و دیگر اسناد خزانه بدون پشتوانه چاپ نمی‌کنیم.

رییس دیوان محاسبات کشور اضافه کرد: ۷ درصد مدیران ما افراد باشرفی هستند و به فرموده رهبری در طاغوت ۹۵ درصد فاسد بودند، اما ۵ درصد را طوری جلوه می‌دادند که ۹۵ درصد را پوشش می‌داد.

آذر با تاکید بر برخرود با مدیران و افراد متخلف افزود: در دیوان محاسبات سعی کرده این بخش پیشگیری، دو سوم اقدامات باشد تا از تشکیل پرونده و ارجاع به دادسرا جلوگیری شود.

آذر افزود: خواهش می‌کنم بخاطر مردم کمی آبرو بگذاریدچراکه الان شریط کشور خیلی خاص است با نرخ تورم و جهش‌های قیمتی اگر این مبالغ ۶ماه قبل جذب می‌شد می‌توانستین چندین برابر امروز کار انجام دهید. آذر افزود: بیشتر پرونده‌هایی که برای مدیران ما تشکیل می‌شود و با دستگاه‌های نظارتی مواجه می‌شوند به دلیل برداشت نادرست از قوانین است چراکه خوانش قوانین یک تخصص می‌باشد.
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا