گزارش تصویری همایش توسعه شهرستان طبس  از دریچه دوربین هادی یعقوبیان قسمت دوم


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا