یزدفردا"در هفته محیط زیست از کتاب اثر طبیعی ملی سرو ابرکوه با حضور مسئولین سازمان حفاظت محیط زیست کشور، مدیرکل، معاون فنی و کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد و برخی از اعضای کارگروه اثر طبیعی ملی سرو ابرکوه رونمایی بعمل آمد.
به گزارش واحد دریافت خبر یزدفردا" در هفته محیط زیست نشستی با حضور مدیرکل دفتر حیات وحش و تنوع زیستی و مدیرکل دفتر زیست بومهای دریایی سازمان حفاظت محیط زیست کشور و دیگر مسئولین استانی در محل اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد برگزار گردید. در ابتدای جلسه، سید حسین سادات موسوی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد، ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین جلسه گزارش مختصری در خصوص زیست بومهای طبیعی و اقدامات انجام شده در راستای مدیریت اثر طبیعی ملی سرو ابرکوه ارائه داد.
حسن اکبری معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد نیز در این نشست با اشاره به اینکه درخت سرو ابرکوه در سال 82 بعنوان اثر ملی طبیعی به ثبت رسید، افزود: در سال 86 قرارداد طرح جامع مدیریت سرو ابرکوه منعقد و در سال 87 تهیه و تصویب گردید. از آن زمان به بعد کارگروه تخصصی متشکل از نمایندگان دستگاههای ذیربط (استانداری، دانشگاه یزد، فرمانداری و شهرداری ابرکوه، اداره کل منابع طبیعی، اداره حفظ نباتات، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و میراث فرهنگی) تشکیل گردید و این طرح روند اجرایی به خود گرفت.
وی افزود: این کارگروه تلاش نموده تا مسائل فنی و تخصصی مربوط به درخت سرو را در راستای حفظ این گنجینه ژنی ارزشمند مورد بررسی قرار دهد و در این خصوص اقدامات ارزنده ای جهت حفظ سلامتی درخت این انجام شده و هم اکنون با تلاش تک تک اعضای کارگروه و با حمایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد این درخت کهنسال از شرایط پایداری برخوردار است.
اکبری اظهار داشت: ماحصل کارهای فنی و بحث های مدیریتی که برای حفظ پیرترین موجود زنده دنیا، درخت سرو ابرکوه انجام شده است به صورت یک کتاب توسط ایران نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه یزد تدوین شده است.
در این مراسم مدیرکل دفتر حیات وحش و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور ضمن تبریک هفته محیط زیست عنوان نمود: استان یزد در مباحث مربوط به حیات وحش و مناطق تحت مدیریت حائز اهمیت می باشد.
خرازیان مقدم مدیر کل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان محیط زیست، یکی از اولویت های بخش طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور را بحث تهیه، تدوین و اجرای برنامه مدیریتی گونه های جانوری در معرض تهدید دانست و افزود اجرای این برنامه مدیریتی می بایست در اولویت کاری قرار گیرد.
وی موضوع تدوین کتاب اثر طبیعی ملی سرو ابرکوه را بسیار ارزنده دانست و گفت باید تلاش نمود که برنامه مدیریتی درخت کهنسال سرو ابرکوه بعنوان یک الگو برای سایر آثار طبیعی ملی کشور نیز نهادینه شود.
خرازیان مقدم ارتقاء آگاهی عمومی در مورد مسائل زیست محیطی و استفاده از رسانه های ملی و ظرفیت سمن ها را در این زمینه ضروری دانست و گفت امیدوارم صدا و سیما بعنوان یک رسانه ملی در اطلاع رسانی فرهنگ محیط زیستی نقش بیشتری ایفا نماید.

در خاتمه این نشست از کتاب اثر طبیعی ملی سرو ابرکوه توسط مسئولین رونمایی بعمل آمد.
خاطر نشان می گردد درخت سرو ابرکوه برابر مصوبه مورخ 27/12/82 شورای عالی حفاظت محیط زیست بعنوان اثر طبیعی ملی اعلام و صیانت از این گنجینه ژنی در حوزه اختیارات محیط زیست قرار گرفت و به منظور جلوگیری از بروز هرگونه خسارت به این درخت کهنسال طرح جامع مدیریت اثر ملی طبیعی سرو ابرکوه تصویب و تاکنون بخش هایی از این طرح اجرایی شده است.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا