محصولات لبنی ندوشن بازار فروش خوبی را داراست اما برخی فروشندگان لبنیات در جای جای استان محصولات لبنی را با عنوان لبنیات ندوشن به فروش می رسانند در حالی که اصلا لبنیات ندوشن نیست.

منطقه ندوشن با وسعت تقریبی ۳۵۰۰ کیلو متر مربع با پوشش گیاهی غنی از گیاهان دارویی به عنوان قطب دامداری (دام مرتعی) استان مطرح می باشد وشغل بیشتر مردم دامداری است یا در کنار کار اصلی خود دامداری نیز دارند جمعیت دام سبک منطقه ندوشن ۶۵۰۰۰ راس می باشد.شیر ومحصولات لبنی منطقه ندوشن به علت استفاده دام از گیاهان دارویی دارای طعم ومزه خاصی است که در استان یزد واستانهای همجوار زبانزد عام و خاص می باشد.
محصولات لبنی ندوشن بازار فروش خوبی را داراست اما برخی فروشندگان لبنیات در جای جای استان محصولات لبنی را با عنوان لبنیات ندوشن به فروش می رسانند در حالی که اصلا لبنیات ندوشن نیست و این باعث گردیده است که کم کم مردم دیگر مناطق تصورشان از نام ندوشن به علت سودجویی برخی افراد سودجو برای فروش ببیشتر و گرانتر،تصوری بد باشد در حالی که واقعیت امر اینگونه نیست.
دوستی تعریف می نمود که یک روز از میدان امام علی(ع)یزد عبور می کردم که با ماشینی مواجه گشتم که کشک می فروخت و بر روی پارچه ی تبلیغش نوشته بود کشک ندوشن و افراد بسیاری در حال خرید این کشک بودند و قیمت آن کشک هم کیلویی هشت هزار تومان بود،در آنجا توقف نمودم پس از چند دقیقه چند نفر دیگر از بچه های ندوشن که از آنجا عبور می کردند توقف نمودند و به فروشنده اعتراض نمودیم که با بازرسی تماس می گیریم که فرد سریعا از آنجا رفت.
اما این تنها یک نمونه از آن است و نمونه های بسیار آن نیز موجود می باشد که افراد با سو استفاده از نام ندوشن،تصور اشتباهی را در ذهن دیگر افراد تجلی نموده اند.

آن چیزی که در این جا باید بیان نمایم این است که افراد برای خرید محصولات لبنی مرغوب ندوشن به شهر ندوشن سفر نموده تا هم در این شهر محصولات لبنی با کیفیت و نیز با قیمت مطلوب تر خریداری نمایند و هم از طبیعت بکر و آب و هوای ندوشن استفاده نموده و هم نیز از آثار تاریخی متنوع و فراوانی که دارد بازدید نمایید.وبه عبارت دیگر با یک تیر سه نشان بزنید.

شما هم به ندوشن بیایید مطمئن باشید که ضرر نمی کنید.

مطلب این صفحه را به زبان دلخواه خود ترجمه کنید

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا