یزدفردا: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طرح ژئوفیزیک هوایی در برخی مناطق استان یزد اجرا خواهد شد.

به گزارش یزدفردا: شهیدی در نشست فعالان بخش معدنی استان افزود: این طرح به منظور شناسایی ذخایر پنهان معدنی در استان یزد اجرا خواهد شد.

وی اظهار داشت: دراجرای این طرح، ذخایر معدنی ۲۰ هزار کیلومتر از محدوده شهرستان‌های یزد و بافق به صورت هوایی و با دقت بالا شناسایی می‌شود.

رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ادامه داد: اجرای این طرح سه ساله گامی مهم برای اجرای طرح ملی تحول اکتشافات زمین شناسی در کشور به شمار می‌آید که از سال ۱۴۰۰ در برخی استان‌ها اجرایی شده است.

شهیدی گفت: با اجرای این طرح و در ادامه آن هم برنامه ریزی برای اکتشاف ذخایر معدنی پنهان، شاهد توسعه و نقش آفرینی اقتصاد معدنی در کشور خواهیم بود.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا