یزدفردا: رئیس کمیسیون فرهنگی مطرح کرد: با توجه به اینکه بیش از ۲۳۰ برنامه از ۶۰۰ برنامه آموزش در حوزه پرورشی است شورای شهر در صدد است برای اجرایی شدن این برنامه ها حمایت کامل را داشته باشد.

به گزارش یزدفردا: حیدری ادامه داد: دوسال کرونا منجر به تعطیلی برخی برنامه ها شد  و به دلیل اینکه کار پرهزینه و مهم مسائل پرورشی هزینه زیادی دارد به حمایت دیگر دستگاه ها نیاز دارد.

به گفته وی در این جلسه از سوی مسئولین پرورشی آموزش و پرورش استان یزد درخواست شد با توجه به تعطیلی برخی برنامه ها در دوران کرونا، شورا در حوزه اجرایی شدن مجدد برنامه ها کمک کند تا رشد کیفی مسائل پرورشی ارتقا یابد.

رئیس کمیسیون فرهنگی گفت: همچنین همکاری مشارکتی نیز در این جلسه مطرح شد که شورا و اموزش و پرورش بتوانند از ظرفیت های حوزه یکدیگر بهره مند شوند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا