(محمدعلی وزیری)

اگر یکی ازهنرهای مدیریت آرامش بخشیدن به مجموعه  تحت مدیریت خود باشد مقام عالی وزارت آموزش وپرورش را باید بی هنرترین مدیران  بنامیم که نه تنها اقدامی در این زمینه.نکرده بلکه در مشوش کردن اموزش وپرورش سرآمد شده است وتمام زحمات مدیران استانی وشهرستان ومدرسه را برباد میدهد
نمی دانم چرا تقدیر معلم براین نوشته اند که حق مسلم خودرا با مشقت واعتراض باید بگیرد چرایک وزارتخانه دیگر پیدا نمی کنید که برای  افزایش حقوق اعتراض کند یا افزایش حقوق وپرداخت معوقات را با بلندگو اعلام کند و حقوقشان با تاخیر یکساله پرداخت شود؟
به عرض همگان. برسددوران وزیر کنونی دوران پر اشوبی بود که برانگیزنده آن سخن. یا بخشنامه شخص وزیریاالهیار ترکمن است واگر از همه کوتاهی های ریاست محترم جمهور  چشم  پوشی کنیم از انتخاب ایشان و بی توجهی واهمیت ندادن به مقوله فرهنگ وآموزش وپرورش نمی توان گذشت  لذا نه تنها ما که نسل آینده وی را نخواهند بخشید( مستند عرض من. مصاحبه وزیر مستعفی جناب بطحایی استدکه. توجه تان را به. آن. جلب می کنم)
از سالهای دور کسر ی معلم مدارس ازطریق حق التدریس دادن به معلمان به صورت غیر موظف جبران می شد که پول ان ظرف چند ماه پرداخت وحتی زمانی همراه باحقوق پرداخت می گردید ولی شوربختانه  دردوران وزارت ایشان علیرغم گرانی ساعت به ساعت کالاها وفرورریزی ارزش پول ملی پرداخت حق التدریس یکسال به  تاخیر انداخته  برای پایمال کردن آن حتی اسم حق التدریس  رابه  میزان عملکرد تغییر دادند شاید گروهی برآنندتا اعتراض دبیران بخاطر توهین به شان وشعور وارزش کارشان بلند شودو تهدید به اعتصاب کنندتشویش به خانه ودانش اموز کشیده شود
دربرابر این وزیر وسازمان مدیریت مگر راه چاره ای دیگری  مانده؟
 آیا نهادهای امنیتی انتظامی نباید به جای معترض سراغ مسبب ان بروند؟
آیا این نهادها تعمدی که در به آشوب کشیدن آموزش وپرورش هست را نمی بینند؟ امیدی به دولتمردان نیست زور وزیر به سازمان مدیریت ونوبخت نمی رسد آیا  نمایندگان محترم   مجلس نمی خواهند دراین مسببان  آشوب ورودکنند وبررسی نمایند چرا  سعی دارند سروته حق التدریسی که مرورزمان ارزشش  را نصف کرده. بزنند چرا دست کم بدهی سال قبل راتسویه نکرده اند؟
چرا سعی در تحقیر فرهنگیان.به طرق مختلف دارند؟
همین نحوه  پرداخت حق التدریس  اوج بی احترامی به معلمانی است که حضوری ومجازی با ایثار ووقتگذاری چندین برابرتلاش نموده اند ونیز بیانگراوج بی اطلاعی  مدیران ارشد وزارتخانه وسازمان مدیریا  ازسختی تدریس آن هم به صورت مجازی است
آیا از تغییر نام  میزان ساعت حق التدریس به میزان.عملکرد وتکرار چندباره ان.در مصاحبه تلویزیونی معاون وزیر( الهیار ترکمن) نمی فهمید که کاسه ای زیر نیم کاسه است و کلاهی گشاد برای سرمعلم بافته اند؟
آیا قرار نیست حق معلم را پرداخت نمایند؟  
آیا نمی خواهند بازبان بی زبانی بگویند  کفگیر بدجوری ته دیگ خورده و همین است وبس می خواهید کلاس بروید نمی خواهید نروید
چرا به جای دولت باز معلمان باید ایثار ومقاومت کنند ودیگران با آن پز بدهند چناچه شنیدم.به نمایندگان مجلس که.پیگیر بوده گزارش پرداخت تمامی دیونات را داده اند
آیا چنین است؟
باز تکرار میکنم.دستهایی در کارند تا آرامش مدارس را برهم.زنند اینجا دنبالش نگردید آن بالا بالاها را بگردید

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا