محسن اختياري

به دنبال سالها پيگيري و تلاش مجدانه معلمين حق التدريس براي تحقق روياي استخدام بالاخره كورسوهاي اميدي بردلشان تابيد و مي رود كه اين روياي سبز كه عملا  به كابوسي دست نيافتني مبدل شده بود جامه تحقق بپوشد .

مربيان پيش دبستاني كه اكنون سالياني است بصورت حق التدريس با آموزش و پرورش همكاري مي كنند قشر مظلوم و ضعيفي بوده اند كه بعضا با سابقه هاي بالاي پانزده شانزده سال كلاسداري كه عمر و جواني شان را در راه خدمت به فرزندان اين مرز و بوم گذرانده اند ، و در شرايطي كه در اين سالها بارها و بارها مورد اجحاف قرار گرفته اند ، از حقوق هاي ناچيز و غيرقابل باور گرفته بطوريكه حتي در ماههاي تابستان هم حقوق ندارند ، تاحق بيمه نصفه و نيمه اي كه آنهم در تابستان پرداخت نمي شود و بسيار موارد ديگر كه خوشبختانه علي الظاهر رو به سرانجام است ؛ اما به دنبال تمامي اين فراز و فرودها داستان استخدام اين عزيزان زحمتكش قصه پرطول و درازي است كه فقط خودشان از درد دلشان آگاهند ، وليكن بالاخره پس از سالها انتظار و پيگيري و تجمعات گوناگون در مقابل مجلس و ديگر ارگانهاي دولتي  به سرانجام نزديك مي شود تا آب سردي باشد بر آتش تمامي اجحافها و سوز دل سالها حسرت و انتظار .

اما آنچه هدف از نگارش اين سطور مختصر است فقط بيان نكته ايست درخصوص گذراندن دوره اي در دانشگاه فرهنگيان با پرداخت هزينه اي كه از شرايط استخدام است . اگر چه به دنبال اينهمه فراز و فرود و كش و قوس هاي فراوان اين عزيزان با جان و دل اين شرط را هم مي پذيرند وليكن نكته اي كه حداقل درخصوص معلمين حق التدريس استان يزد مطرح است اينستكه همگي اين عزيزان دوره مربوط به دانشگاه فرهنگيان را در سال هاي گذشته گذرانده اند و حتي هزينه مربوطه را نيز در همان زمان پرداخت كرده اند ؛ حال سوالي كه قابل ذكر است اين است كه آيا واقعا گذراندن مجدد دوره اي كه قبلا با صرف وقت و هزينه گذرانده شده است ضرورت دارد ؟!

                                                                                      محسن  اختياري     

 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا