یزدفردا: به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد :با حضور ذاکر مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد در دفتر بنیاد قلمچی تفاهنامه ساخت اولین مدرسه با مشارکت بنیاد علمی قلمچی و اداره كل نوسازي مدارس استان یزد به امضا رسید.

لازم به ذکر است که این مدرسه با زیر بنای 800 متر مربع در سایت مسکن مهر هرات ساخته میشود.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا