به گزارش روابط عموی فرمانداری شهرستان بافق؛ فرماندار بافق در جلسه کمیته حفاظت از حقوق بیت المال و اراضی  دولتی و منابع طبیعی شهرستان بافق با اشاره به افرادی که اراضی دولتی واگذار شده و طرح‌ مورد نظر را اجرا ننموده اند، اظهار داشت: افرادی که زمین دولتی دریافت کرده و طرحی در آن اجرا نشده است، زمین آنها رفع تصرف و خلع ید می شود.

سید مهدی طلائی مقدم بر ممنوعیت خرید و فروش اراضی دولتی فاقد واگذاری و عدم اجرای طرح و تعهدات آن تاکید کرد و گفت: با متخلفین در این خصوص برخورد و اعمال قانون می شود.

بهارلوئی، دادستان شهرستان بافق نیز در این نشست با ارائه برخی مستندات و گزارش ها، گفت: متاسفانه افرادی با هویت معلوم توسط دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی شناسایی و بصورت مستند گزارش شده که در خرید و فروش غیر مجاز نقش دارند که پرونده این افراد تکمیل و به زودی از طریق مراجع قضایی پیگیری می شود.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا