فرماندار شهرستان رفسنجان از کاهش زمان خاموشی موتورپمپ های چاههای کشاورزی رفسنجان به مدت یک ماه خبر داد و گفت: مقرر شد موتورپمپ های چاههای کشاورزی شهرستان از تاریخ 22 آبان تا 22 آذرماه به مدت یک ماه خاموش شوند.

به گزارش  رفسنجان فردا؛ مجید فصیحی هرندی صبح امروز در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان رفسنجان اظهار کرد: از همکاری باغداران و کشاورزان رفسنجان با شرکت برق رفسنجان تشکر می کنم که در تابستان در نوبت های کوتاه و منظمی به مدت سه ماه خاموشی داوطلبانه داشتند و کمک کردند مصارف ضروری تر برق با مشکلی مواجه نشود و این موضوع کمک زیادی به این بخش کرد و همچنین در حال حاضر که با شورای حفاظت منابع آب همکاری صمیمانه دارند.

وی افزود: در تابستان امسال چاه موتورها به چهار منطقه تقسیم بندی شده بود و برق هر منطقه در هفته یک روز به مدت چهار ساعت خاموش بود که این همکاری کمک شایانی به تامین برق نیازهای ضروری و روزمره خانگی، مراکز حساس و ... نمود.

فصیحی هرندی با اشاره به تصمیم اولیه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان مبنی بر خاموشی دو ماهه چاه موتورهای کشاورزی، ادامه داد: خاموشی یکپارچه موتور پمپها از چند سال پیش مورد توافق و تفاهم بین کشاورزان و شورای حفاظت از منابع آب بوده است که هر ساله اجرایی می شد، در سال زراعی گذشته پیشنهاد یک یا دو ماه خاموشی مطرح و خاموشی به مدت یک ماه مصوب شد ولی با درخواست کشاورزان و نطریه کارشناسان به دلیل پر محصول تر بودن باغات و به منظور مراقبت بیشتر از محصول مدت یک ماهه به ۱۰ روز تقلیل داده شد.

فرماندار رفسنجان ضمن تاکید بر اینکه تصمیمات شورای حفاظت منابع آب شهرستان باید مبتنی بر یافته های کارشناسی و علمی باشد، تصریح کرد: پیشنهاد دو و یا یک ماه خاموشی موتورپمپ ها در سال جاری در جلسه مطرح و سپس با شنیدن نظرات کارشناسی و دیدگاه کشاورزان و نظر خواهی از اعضاء، خاموشی یک ماهه از تاریخ ۲۲ آبان تا ۲۲ آذر مورد تصویب قرار گرفت.

  • نویسنده : رفسنجان فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا