رئیس پایگاه پژوهشی شهر میراث جهانی یزد از احیای پشت بند‌ها برای حفظ استحکام ابنیه تاریخی خبر داد

یزدفردا: محسن عباسی هرفته، رئیس پایگاه پژوهشی شهر یزد و عضو شورای اسلامی با اشاره به نقش تویزه‌ها به عنوان یکی از عناصر مهم شهر‌های تاریخی گفت: شهرداری یزد در کنار اداره کل میراث فرهنگی برای اولین بار اقدام به بازسازی تویزه‌های تخریب شده برای استحکام بخشی ابنیه دو طرف معابر بافت تاریخی کرده است.

او افزود: تویزه‌ها در معماری سنتی نقش پشت بند را داشته که مانع از ترک خوردگی بنا‌های تاریخی و رانش این بنا‌ها به سمت کوچه می‌شده است.

عباسی هرفته ادامه داد: ساباط‌ها نیز یکی دیگر از انواع پشت بند‌ها هستند که با گذشت زمان و عریض شدن کوچه‌ها در بافت تاریخی بسیاری از آن‌ها تخریب شده و به تبع آن استحکام بافت تاریخی نیز مورد تهدید قرار گرفته است.

عباسی هرفته اظهار کرد: در حال حاضر بنا‌های تاریخی که در معرض آسیب هستند مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته و با ساخت پشت بند‌ها از تخریب و رانش آن‌ها جلوگیری می‌شود.

او با تأکید بر اینکه تویزه‌ها و ساباط‌ها عناصر مهمی در معابر بافت هستند که پیوستگی سازه‌ای ابنیه شهر تاریخی به آن‌ها وابسته است افزود: این سازه‌ها در طول دهه‌های اخیر به شدت تخریب شده و بخش عمده آسیب‌های داخل بنا‌های تاریخی به همین دلیل است و در حال حاضر شهرداری یزد برای بازسازی آن‌ها در مقیاسی وسیع تلاش می‌کند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا