وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا و نیکی های ماندگار از نظر پاداش نزد پروردگارت بهتر و امیدوار کننده تر است.

یزدفردا: مکتب حیات بخش اسلام جهت اجرای عدل و قسط در جامعه و اعتلای بشریت مراتب انسانی برنامه های بزرگ و سازنده ای را جهت وصول به این امر مهم و تحقق ارزش ها ارائه داده است که یکی از آنها سنت حسنه وقف و یا همان صدقات جاریه ایست که اجرای دقیق آن می تواند علاوه بر بعد معنوی برای عامل آن برکات و حسنات فراوانی را در بر داشته باشد. اصولا هر کاری که برای قرب به خداوند و خدمت به بندگان خدا بزرگ عملی شود دارای برکات بی شماری است ولی در وقف این برکات ملموس تر و محسوس تر است زیرا برکات آن مستقیم و یا غیر مستقیم به مردم می رسد و می تواند جامعه را منتفع نماید. وقف حرکتی زیبا و انسان دوستانه که برای تعدیل امور اجتماعی و تقسیط در جامعه صورت می گیرد و می تواند برای عموم بهره های فراوانی در پی داشته باشد.

در وقف نشاط معنوی برای صاحب آن (واقف) و برای اجرا کنندگان آن (متولی) و برای بهره بردار آن به وجود می آید از حضرت سید الشهداء(ع) روایت است که فرمود پس از مرگ آدمی چیزی به دنبال نمی رود مگر سه خصلت اول صدقه ای که خود در مال زندگی آن را جاری کرده است و پس از مرگش نیز جاری باشد دوم روش پسندیده و هدایت گری که پس از مرگش بدان عمل شود و سوم فرزند شایسته ای که برای او دعا کند.

این حدیث نشانه ای است که حیات وقف در دنیای پس از این یعنی چیزی که در سرای دیگر می تواند راهگشای خیر برای انسان شود همین خیری است که به آن صدقه جاریه گفته می شود و برای همیشه ماندگار می گردد ان شاءالله خداوند توفیق دهد که ما و مردم عزیز بر این کلمات و جملات نورانی توجه بیشتری داشته باشیم و بدانیم که این دنیای فانی دنیایی بس کوچک و رفتنی است و آنچه که می ماند حرکات و افعال خیری است که برای نزدیک به خداوند و در جهت رفاه و عدالت عموم مردم انجام می دهیم و یا در این دنیا باقی می گذاریم. در دهه وقف مبلغان باید بیشتر ابعاد عظیم آن را تبیین نمایند و متولیان فرهنگی در جهت گسترش آن کوشا باشند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا