مسئول یگان حفاظت اراضی زراعی و باغ ها‌ی شهرستان تفت در استان یزد، از تخریب چهار واحد ساختمانی غیرمجاز در روستای طزرجان خبر داد.

یزد فردا: فلاح گفت: اجرای حکم فوق الذکر در منطقه دره شغون روستای طزرجان طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها با دستور دادستان محترم شهرستان تفت و با همکاری پاسگاه شیرکوه و یگان امداد شهرستان تفت اجراشد.

مسئول یگان حفاظت اراضی زراعی و باغ ها‌ی شهرستان تفت افزود :  با تخریب چهار واحد ساختمانی غیرمجاز در روستای طزرجان شهرستان تفت ۲ هزار مترمربع دیگر از اراضی کشاورزی این روستا به حالت اولیه خود بازگشت.

فلاح گفت: فرد متخلف بدون اخذ مجوز  اقدام به احداث دیوار کشی تفکیک و خرد کردن اراضی زراعی به قطعات نامناسب کرده بودکه طبق ماده ۲ قانون برای جلوگیری از خرد شدن اراضی  قلع و قمع گردید.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا