یزد فردا : از بوشهر خبر می رسد دومین عضو شورای شهر بوشهر به حکم دادستانی و توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده.

و این در حالی است که طی هفته گذشته صالحیان معاون شهرداری یزد با رای شکننده همین اعضا به سمت شهردار بوشهر انتخاب شده بود.

باید منتظر بود و دید آیا دستگیری اعضای نقش آفرین در انتخاب صالحیان به عنوان شهردار بوشهر تاثیری در پذیرش یا رد این انتخاب توسط وزارت کشور دارد یا خیر.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا