طرح کنترل وزن و چاقی دانش آموزان (کوچ) از مهرماه در مدارس استان یزد اجرا می‌شود.

یزد فردا: ستاد استانی این طرح امروز با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان به عنوان دبیر اجرای طرح کوچ در یزد برگزار شد.

دانافر گفت: این طرح با رویکرد ترویج سبک زندگی فعال و سالم ویژه دانش آموزان و در راستای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با غربالگری ۱۰۰ درصد دانش آموزان و افزایش آگاهی والدین و دانش آموزان با موضوع تغییر الگوی تغذیه و سبک زندگی سالم در سال تحصیلی جدید آغاز خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد افزود: با اجرای طرح کوچ ۲۷۰ هزار دانش، آموز استان در دو مرحله غربالگری میشوند و در صورت عدم بازگشایی مدارس اجرای پروژه کنترل وزن در دانش آموزان با همکاری معلمان، والدین و دانش‌آموزان و پیگیری از طریق سامانه شاد و فضای مجازی مطابق دستورالعمل امکان‌پذیر خواهد بود و تلاش خواهیم کرد با تمام توان گامی در جهت پیشبرد اهداف درس تربیت بدنی و سلامت دانش آموزان برداریم.

دانا فر هدف نهایی اجرای این طرح را کاهش ۳درصدی وزن دانش آموزان در پایان سال تحصیلی عنوان کرد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا