محمدحسینی گفت: افرادی که ۲۸ روز از بهبودی بیماری کرونا آن ها گذشته، در صورت داشتن شرایط اهداء به دلیل آنتی بادی تشکیل شده در پلاسمای آنان، خون آنان بسیار مناسب برای افراد نیازمند و وخیم است.

به گزارش رفسنجان فردا، رئیس سازمان انتقال خون رفسنجان در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد: در پی شیوع ویروس کرونا، اهدا خون بسیار کاهش یافته که با فراخوان و ارسال پیامک به اهدا کنندگان در جهت تامین خون مراکز درمانی استان و شهرستان کوشیده ایم.

وی افزود: در همه ایام به گروه های خونی نیازمندیم و در بعضی موارد که بیماری خاص یا شرایط درمانی خاص وجود داشته باشد ، با ارسال پیامک و فراخوان های مرتبط تمام سعی مان را در جهت تامین گروه خونی به کار میگیریم.

محمدحسینی از مردم درخواست کرد هنگام مشاهده فراخوان و پیامک، برای اهدا حضور یابند.

وی یادآور شد: افرادی که ۲۸ روز از بهبودی بیماری کرونا آن ها گذشته، در صورت داشتن شرایط اهداء به دلیل آنتی بادی تشکیل شده در پلاسمای آنان، خون آنان بسیار مناسب برای افراد نیازمند و وخیم است.

  • نویسنده : رفسنجان فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا