آگهی فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه گذار اداره کل تعاو ، کارورفاه اجتماعی استان یزد + جدول طرح ها

 
 
 
 
اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان یزد در نظر دارد در راستای اجرای ماده 27 قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مطابق با دستورالعمل مربوطه و تبصره 19 قانون بودجه سال 1399، تکمیل پروژه های عمرانی خود را به شرح جدول پیوست از طریق فراخوان عمومی به بخش غیردولتی واگذار نماید .

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد: اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان یزد در نظر دارد در راستای اجرای ماده 27  قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مطابق با دستورالعمل مربوطه و تبصره 19 قانون بودجه سال 1399، تکمیل پروژه های عمرانی خود را به شرح جدول پیوست از طریق فراخوان عمومی به بخش غیردولتی واگذار نماید .

لذا ازکلیه متقاضیان دعوت می شود در صورت علاقه مندی به سرمایه گذاری در این پروژه ها نسبت به ارائه طرح و پیشنهاد خود به دبیرخانه این اداره کل واقع در بلوار دانشجو، بلوار رشتی، مجتمع ادارات اقدام و رسید دریافت نمایند .ضمنا هریک از متقاضیان می توانند با مراجعه به محل پروژه هها از وضعیت کنونی پروژه ها مطلع شوند و جهت هرگونه ابهام و اخذ توضیحات در ساعت اداری به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد امور مالی مراجعه یا باشماره تلفن 19 -38263710تماس حاصل نمایند.

طرح و پروژه‌های عمرانی اداره کل تعاون ، کارورفاه اجتماعی استان یزد جهت مشارکت عمومی - خصوصی موضوع ماده 27 قانون الحاق(2) و تبصره 19قانون بودجه سال    1399

 

 

کلیک کنید

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا