حسین چرخ انداز گفت: به منظور ارتقاء سطح کیفی خدمات آبرسانی به شهروندان ،چاه شماره ۲۲ رفسنجان با اعتباری بالغ بر ۱۳ میلیارد ریال پس از حفر و تجهیز وارد مدار بهره برداری شد.

به گزارش رفسنجان فردا، با وارد شدن چاه جدید به مدار بهره برداری، ۳۰ لیتر بر ثانیه به منابع تامین آب شهر افزوده شد.

حسین چرخ انداز رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان رفسنجان گفت: به منظور ارتقاء سطح کیفی خدمات آبرسانی به شهروندان ،چاه شماره ۲۲ رفسنجان با اعتباری بالغ بر ۱۳ میلیارد ریال پس از حفر و تجهیز وارد مدار بهره برداری شد. رفسنجان زیبا/

  • نویسنده : رفسنجان فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا