محسن  اختياري : موضوع زباله و مديريت زباله همواره يكي از چالش هاي پيش روي مديران شهري و حتي روستايي بوده است .

رويكرد حال حاضر دنيا درقبال موضوع زباله بگونه ايست كه به آن به عنوان يك منبع در آمد نگاه كرده و بعضا زباله را طلاي كثيف مي نامند .

شهرستان تفت و نواحي پيراموني آن به عنوان مهمترين مناطق ييلاقي استان همواره پذيراي جمعيت قابل توجهي از مردم ساير نقاط استان بويژه مركز استان بوده است . اگر چه اين جمعيت موقت و غير ساكن بعضا مي تواند باعث رونق شده وفرصت هايي نظير  اشتغال و درآمدزايي ايجاد نمايد وليكن بعضا مشكلاتي را به همراه دارد كه از جمله بحث خدمات رساني به اين جمعيت قابل ملاحظه مطرح است كه در اين ميان موضوع جمع آوري و مديريت زباله هاي توليدي يكي از مسائل مهم پيش روي مسئولان محلي و شهرستان مي باشد .

اساسا با توجه به اينكه بحث خدمات دهي و بويژه مسئله جمع آوري زباله ها بر عهده نهادهاي محلي نظير دهياري ها و نيز بخشداري ها مي باشد وليكن از آنجاييكه عمده زباله هاي توليدي در مناطق ييلاقي و روستايي توسط جمعيت غيرساكن و بعضا غير بومي توليد مي شود ، لذا پرداختن به اين مشكل پيش رو  توجه و عنايت مسئولين و نهادهاي مسئول فراتر از شهرستان را طلب مي كند .

بدون ترديد موضوع جمع آوري و مديريت زباله ها ابعاد گوناگوني را در بر مي گيرد ، از جمع آوري و حمل زباله گرفته تا دفن زباله و محل دفن آن و يا بازيافت زباله و نيز مباحث بهداشتي و محيط زيست و بسيار موضوعات ديگر كه قصد پرداختن به آن را نداريم ، وليكن نكته كلي كه در اين مبحث بخصوص در شهرستان تفت بايد متذكر شويم اين است كه با توجه به ماهيت ييلاقي شهرستان تفت و اينكه در ايام زيادي از سال بخصوص ايام تعطيل بايد خدمات لازم به خيل انبوهي از جمعيت ساير مناطق استان را ارائه كند ، لذا لازمست مسئولين استاني و مركز استان نيز عنايت ويژه اي در خصوص ياري رساندن به مسئولين شهرستان بويژه در زمينه تامين نيروي انساني و ماشين آلات مورد نياز داشته باشند .

  • نویسنده : محسن اختياري
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا