محسن  اختياري  :  دانشگاه صنعتي اصفهان ، يادآور ايام خوب و خاطرات تكرار نشدني دوران دانشجويي ؛ در سال  74  .

شخصيت و رفتار آقاي عزيزي از همان دوران بگونه اي بود كه مي شد اين روزها را پيش بيني كرد ؛ خوش فكري ، بيان خوب ،حس مسئوليت پذيري .

در همان روزها ، دانشجويان يزدي دانشگاه صنعتي كه بعد از دانشجويان اصفهاني و تهراني تقريبا بيشترين آمار را در دانشگاه داشتند ، نهادي را تاسيس كردند به نام  " مديد " مخفف عبارت  " مجمع دانشجويان يزدي دانشگاه " ؛ آقاي مهندس عزيزي از فعالان مديد بود .

 توضيح عكس  :  نشسته از راست :  مهندس عزيزي شهردار محترم  ، حميدرضا دره شيري ، محسن  اختياري .

از ديگر دوستان حاضر در عكس : پيمان ضيايي ، داوود حسيني ، مهران شتابي و محمد رضا دهقاني .

يادش به خير .

  • نویسنده : محسن اختياري
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا