زبان دراز هفته نامه آيينه يزد

مژده دادند برای دولت و مجلس آینده قرار است نسل نو بیآید تا کاری کارستان کند و عده‌ای شعار بدهند: مِن بَعد جناح و جناح بازی تمام، نسل پیرپاتالای بازنشسته باید بروند و میانسال‌های ناپاکدست هم کارشان تمام است. از فردا به فرماندهی برادر، سردار کاپیتان و شهردار یک گردان مجلسی اعم از لشکری و کشوری، جوان و مبارز می‌آوریم.

لذا همه بودارها و وصله‌دارها را از دم گازانبر! و قیچی صلاحیت! می‌گذرانیم تا راه باز بشود در اوان بهار، هنوز به مجلس نیامده، بوهایی بلند شد که این یکی یک‌جوری است و آن یکی آن‌طوری و آن دیگری مدرکش تقلبی است. خدا بیامرزد دکترکردان را! گویا در این بهار دل‌انگیز سردار کاپیتان شهردار، فضا به عطر روحبخش دولت محمودیان نیز خوشبو گردیده است و همان بوها با هاله نور بر سر می‌آید! لذا زبان‌درازِ حقیرِ سراپا تقصیرِ دیرباور و دیرفهم می‌گوید معمولا مادر شوهران وخواهرشوهرانی که غربال دست می‌گیرند و برای پیدا کردن عروس و همسر برای پسر یا برادرشان، دختران را الک، الک می‌کنند و ریز می‌بیزند آخر کار دم حجله یک سنگ درشت زیر دندانشان گیر می‌کند که نگو و نپرس!!

زبان‌دراز

لینک کوتاه: http://ayenehyazd.ir/r6sGi
  • نویسنده : زبان دراز
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا