رئیس استاندارد رفسنجان گفت: آسانسور ها بدلیل شدت بالای و احتمال بالای خطر مشمول استاندارد اجباری است و هر گونه دریافت خدمات از این وسیله باید با در نظرگرفتن انطباق با استاتدارد ملی مربوطه باشد .

به گزارش رفسنجان فردا؛ ناهید سربازپور رئیس اداره استاندارد رفسنجان در گفتگویی با اشاره به اینکه آسانسور ها بدلیل شدت و احتمال بالای خطر مشمول استاندارد اجباری هستند، گفت: هر گونه دریافت خدمات از این وسیله باید با در نظرگرفتن انطباق با استاندارد ملی مربوطه باشد.

وی با ابراز نگرانی از عدم توجه نصابان آسانسور به آیتم های استاندارد، اظهار کرد: متأسفانه تنها در صورت پیگیری این اداره و مطالبه مالک به این مهم  توجه می شود که در بسیاری موارد زمان بر بوده و هم هزینه های گزافی به مالک تحکیل می گردد.

سربازپور در ادامه با اشاره به اینکه طی سال گذشته بررسی استاندارد تمامی آسانسورهای عمومی انجام گرفت و ۸۰ درصد آنها موفق به اخذ مجوز مربوطه شدند، افزود: بعضا بی توجهی های اولیه به استاندارد و ساخت بنا بدون در نظر گرفتن فضای ساختاری مناسب تأخیر در دریافت مجوز را سبب شده است.

رئیس اداره استاندارد خطاب به شهروندان گفت: ضروریست شهروندان محترم هنگام عقد قرارداد برای خرید آسانسور به کیفیت خدمات ارایه شده و تعداد مجوزهای صادره استاندارد های نصب شده آن شرکت توجه کنند

  • نویسنده : رفسنجان فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا