زبان دراز هفته نامه آيينه يزد

گویا با یادآوری نام خاک عراق و شام و لبنان صفت خوب سخاوت و ایثار را در بعضی از مردان سیاست به جوشش درمی‌آورد. مثلاً وزیر مسکن درحالی که خیل بی‌خان و مان از پیر و جوان داریم برای مردم آواره مسکن‌سازی می‌کند، وزیر آموزش و پرورش مدرسه‌ساز می‌شود، وزیر ورزش استادیوم ورزشی و وزیر بهداشت بیمارستان می‌سازد. آخرین باقی‌مانده از تبار لاریجانی‌ها در حالی که اقتصاد ایران با ویلچر به بخش مراقبت‌های ویژه هدایت شده است برای رونق اقتصادی و بهبود معوقات و کسری بودجه لبنان قول کمک می‌دهد.

البته این حاتم‌بخشی از مال‌غیر قبلا کار دست لسان‌الغیب حافظ شیراز هم داده بود. حضرت خواجه فرموده بودند: با پوزش از تحریف، اگر «بشار شاماتی!» بدست آرد دل ما را/ به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را، که صائب تبریزی به کنایه جواب داده بود مال خودت را ببخش.

اگر بشار شاماتی بدست آرد دل ما را/ به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را/ هر آنکس چیز می‌بخشد ز مال خویش می‌بخشد/ نه چون حافظ که می‌بخشد سمرقند و بخارا را. همچنین همشهری بزرگوار وی شهریار از مادیات به معنویات رفته و سروده اگر بشار شاماتی! بدست آرد دل ما را/ به خال هندویش بخشم تمام روح و اجزا را/ هر آنکس چیز می‌بخشد بسان مرد می‌بخشد/ نه چون صائب که می‌بخشد سر و دست و تن و پا را/ سر و دست و تن و پا را به خاک گور می‌بخشند/ نه بر بشار شاماتی که برده جمله دل‌ها را.

و ختم مجادله خانم دریایی شاعر معاصر به روال بانوانه حرف آخر را اول و تیشه را به ریشه زده و طبق همان قانون نانوشته که آقایان باید بگویند «چشم» هرچه آنها می‌گویند: اگر بشار شاماتی بدست آرد دل ما را/ خوشا بر حال خوشبختش، بدست آورده دنیا را/ نه جان و روح می‌بخشم، نه املاک بخارا را/ مگر بنگاه املاکم؟چه معنی دارد این کارا؟/ و خال هندویش دیگر، ندارد ارزشی اصلاً/ که با جراحی صورت، عمل کردند خال‌ها را/ نه حافظ داد املاکی، نه صائب دست و پاها را/ فقط می‌خواستند اینها بگیرند وقت ماها را.

زبان‌دراز به سبک بعضی مولفان و راویان تاریخ معاصر ناخودآگاه در ابیات دستکاری و تحریف نموده و سیاه مشقی طنزگونه درباره عملکرد عده‌ای از دولتمردان نوشته و در پوشاندن اشتباه دلیل آن را نداشتن «ترک شیرازی» در عصر حاضر عنوان نموده و یک اسم عام آورده و برای سلطان‌الآیینه ارسال نموده است!! تا چه قبول افتد و چه در نظر آید!!

لینک کوتاه: http://ayenehyazd.ir/sMPCb
  • نویسنده : زبان دراز
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا