سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفسنجان گفت: سامانه الکترونیکی ثبت درخواست متقاضیان بیمه بیکاری بدون نیاز به مراجعه حضوری به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی طراحی شده است.

به گزارش رفسنجان فردا؛ محمود شریفی سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفسنجان اظهار کرد: با توجه به گستردگی شیوع کرونا و قرار گرفتن در شرایط ویژه، سامانه الکترونیکی ثبت درخواست متقاضیان بیمه بیکاری بدون نیاز به مراجعه حضوری به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان اردیبهشت ماه به آدرس  bimebikari.mcls.gov.ir طراحی شده است.
وی افزود: متقاضیان حداکثر تا پایان اردیبشهت مهلت ثبت نام در این سامانه دارند و بایستی در حین ثبت نام گزینه حوادث مترقبه را انتخاب نمایند.
شریفی گفت: کلیه شرایط قانونی بصورت غیرحضوری و بدون نیاز به طرح موضوع در کمیته دو نفره متشکل از نمایندگان ادارات کار و بیمه، بررسی می شود و در صورت احراز شرایط قانونی برای دریافت مقرری بیمه بیکاری بابت ماههای اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت۹۹ نسبت به ارسال لیست مشمولین به اداره تامین اجتماعی اقدام می شود.
وی خاطر نشان کرد: در صورت استفاده فردی از بیمه بیکاری انفصال بین سوابق بیمه پیش نمی آید.
محمدرضا بابایی رئیس تامین اجتماعی شهرستان رفسنجان نیز در این خصوص در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد: متقاضیان پس از ثبت نام در سامانه بیمه بیکاری و تایید نهایی به اداره تامین اجتماعی معرفی می شوند؛ بیمه بیکاری مستمری، سابقه بیمه و بیمه درمان را شامل می شود.

وی افزود: بیمه بیکاری به ماههای اسفند، فروردین و اردیبهشت تعلق می گیرد و پس از این مدت متقاضیان با مراجعه به محل کار سابق می توانند به کارگاه خود بازگردند.خانه خشتی

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا