در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ، 16هزار ماسک ودو هزار لباس در مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران یزد تولید شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای یزد  به نقل از رئیس مرکز شماره سه ؛ همکاری مرکز آموزش فنی وحرفه ای خوهران یزد ومرکز غدیر بهزیستی ؛ اقدام به تولید 16هزار ماسک ودوهزار دست لباس بیمار وپرستاربیمارستانهای یزد  با همت و تلاش شبانه روزی مربیان خانمها زهره طحان و لیلا صداقت پور به همراه بیست نفر از مهارت آموزان حرفه های طراحی دوخت کم توان ذهنی این مرکز با سهیم شدن در ریشه کن کردن بیماری کرونا کردند

گفتنی است تهیه پارچه وبرخی تجهیزات با مشارکت مردمی وتوسط خیرین صورت پذیرفته است

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا