دومین نشیت شورای مهارت استان با حضور سپهری دبیرشورای عالی آموزش وتربیت فنی،حرفه ای ومهارتی کشور ،معاونین استاندارومدیران دستگاههای اجرایی استان یزد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  دومین جلسه شورای مهارت با حضور دکتر سپهری دبیرشورای عالی آموزش وتربیت فنی وحرفه ای و مهارتی کشور، معاونین استاندار ومدیران دستگاههای اجرایی برگزارشد براساس این گزارش ، سید مسعودعظیمی معاون هماهنگی اموراقتصادی استاندارو نائب رئیس شورای مهارت ، در این نشست گفت :شكل گیری اخلاق حرفه ای وآموزش وتخصص نیروی كارآمد در استان ،كمك به تولید ثروت وكاهش فقر،مهارتهای آموزشی رشته های نوین ،اقتصاد دانش بنیان و استراتزی خوشه های مختلف بر اساس آموزشهای مهارتی شکل گیرد.

امیرسعید مصباح مدیر كل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد ، تبیین طرحهای سه گانه جهت اعلام نظرشورای بیان کرد وترویج فرهنگ کارمهارت آموزی وایجاد پارک مهارت توانمندسازی  منابع انسانی بنگاههای اقتصادی و شتابدهندهای مهارتی برحسب ظرفیت و پتانسیل موجود در هر شهرستان را مورد تاکید قرار داد.

سپهری دبیرشورای عالی آموزش وتربیت فنی وحرفه ای ومهارتی کشور در این نشست تشکیل سامانه اشتغال استان یزد ونظام صلاحیت حرفه ای ،طبقه بندی ومشاغل،تطبیق با بازاركار را بیان نمود

و خواستار هدایت آموزشها به سمت بخش  خصوصی  و تقاضا محور شدن آموزشهای مهارتی شد

گفتنی است از مهمترین مصوبات  جلسه اتخصیص اعتبار صد میلیارد ریال برای فعالیت شتابدهنده هاي مهارتی با رویکرد ایجاد پانصد شغل پایدار در استان یزد بود.

 

 

 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا