دکتر محمد حسین جعفری، رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد به مناسبت شهادت سردار قاسم سلیمانی پیامی منتشر کرد. متن کامل پیام به شرح ذیل است: بسم الله الرحمن الرحیم به شهادت رساندن نفس زکیه، سردار پر افتخار اسلام، حاج قاسم سلیمانی، نشانه آخرین زجه های آمریکایی رو به افول است که راهی جز حذف فیزیکی ندارد. آری، استکبار از یک سو به خائنین، امکاناتی چون رسانه و تلویزیون های ماهواره ای می دهد و از سوی دیگر مجاهدی نستوه را ترور می کند که همه عمر خویش در راه ایجاد صلح و امنیت منطقه جنگید. این اقدام جنایتکارانه بار ديگر نقاب از چهره واقعی آمریکا برداشت؛ کشوری که خود را مبارز بی بدیل تروریسم می داند، امروز

بسم الله الرحمن الرحیم

به شهادت رساندن نفس زکیه، سردار پر افتخار اسلام، حاج قاسم سلیمانی، نشانه آخرین زجه های آمریکایی رو به افول است که راهی جز حذف فیزیکی ندارد.
آری، استکبار از یک سو به خائنین، امکاناتی چون رسانه و تلویزیون های ماهواره ای می دهد و از سوی دیگر مجاهدی نستوه را ترور می کند که همه عمر خویش در راه ایجاد صلح و امنیت منطقه جنگید. این اقدام جنایتکارانه بار ديگر نقاب از چهره واقعی آمریکا برداشت؛ کشوری که خود را مبارز بی بدیل تروریسم می داند، امروز بزرگ مردی را ترور کرد که داعش و گروه های تروریستی را که فرزندان آمریکا بودند، وادار به عقب نشینی و هزمیت نمود. آمریکا با این اقدام، آشکارا بار دیگر موازین صریح حقوق بین الملل چون اصل احترام به حاکمیت دولت ها، اصل عدم تعرض و منع اعمال مداخله جویانه را نقض نمود. مضاف بر این که ترور چهره بین المللی مقاومت، خلاف تمامی اصول حقوق بشر بوده و آینده صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی را تحت تأثیر سایه شومِ افکار نامتوازن و آشفته رئیس جمهور هنجارشكن و تروريست آمریکا قرار خواهد داد.
تأثیر این اقدام تروریستی توسط دولت آمریکا و دستور مستقیم رئیس جمهور این کشور و اقرار صریح به آن، تمامی زمینه های مذاکره و ایجاد گفتگو در منطقه و عرصه بین المللی را متعسر و متعذر نمود.
از این رو کانون وکلای دادگستری استان یزد به عنوان خانه صنفی متخصصین حقوقی آگاه بر موازین قانونی و قسم خوردگان در احیای حق، متأثر از اعتقاد به منافع ملی و حرمت خون پاک یک انسانِ خواستار صلح و امنیت، پیگیر تمامی ابعاد حقوقی این مسأله در عرصه داخلی و بین المللی به وسیله وکلای آزادی‌خواه و دلبسته به ارزش های انسانی خواهد بود تا برگ زرین دیگری در احیای حق در حوزه حقوق عمومی و حقوق بین المللی باشد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد
دکتر محمد حسین جعفری


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا