جمعی از اعضای کودک و نوجوان کتابخانه عمومی امام علی(ع) شهرستان یزد صبح پنجشنبه 28 آذرماه، گپ و گفتی صمیمانه با مژگان شیخی، نویسنده برجسته کشور در بخش کودک کتابخانه داستند.

جمعی از اعضای کودک و نوجوان کتابخانه عمومی امام علی(ع) شهرستان یزد صبح پنجشنبه 28 آذرماه، گپ و گفتی صمیمانه با مژگان شیخی، نویسنده برجسته کشور در بخش کودک کتابخانه داستند.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا