سازمان ملل متحد، "جوانان برای حقوق بشر" را شعار امسال این روز جهانی انتخاب نموده است. هدف از این نامگذاری، جلب توجه جهانیان به اهمیت روز افزون نقش جوانان به عنوان منبعی الهام بخش برای آینده ای بهتر، نیل به توسعه پایدار، ایجاد تحولات مثبت و تحقق همه جانبه کرامت انسانی می باشد.
دهم دسامبر مصادف با ۱۹ آذرماه امسال، سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. این سند در راستای تحقق حقوق ذاتی انسان ها و گرامیداشت شان و کرامت انسانی می باشد. حقوق بشر به مثابه حقوقی سلب ناشدنی، جهان شمول و انتقال ناپذیر متعلق به تمامی ابناء بشر بدون هرگونه تبعیض از نظر نژادی، مذهبی، زبانی، جنسیتی، عقیدتی یا هر وضعیت دیگر است.
 
سازمان ملل متحد، "جوانان برای حقوق بشر" را شعار امسال این روز جهانی انتخاب نموده است. هدف از این نامگذاری، جلب توجه جهانیان به اهمیت روز افزون نقش جوانان به عنوان منبعی الهام بخش برای آینده ای بهتر، نیل به توسعه پایدار، ایجاد تحولات مثبت و تحقق همه جانبه کرامت انسانی می باشد.
 
همچنین تساوی افراد در برابر قانون، حق بر دادخواهی، دادرسی عادلانه و اصل برائت از جمله حقوقی هستند که در راستای اهداف و وظایف وکلای مدافع و کانون های وکلای دادگستری قرار دارند.
 
با آرزوی جهانی فارغ از نقض حقوق بشر، افراطی گری، خشونت و نقض کلیه اهداف مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر بدون اعمال استانداردهای دوگانه توسط دولت های مدعی.
 
رئیس كانون وكلای دادگستری استان يزد
دكتر محمد حسين جعفری

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا