یزدفردا:سید علیرضا آسایش با رای 18 استان کشور عضو هیات مدیره دور پنجم خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران شد

به گزارش یزدفردا:در تاریخ سی ام آبان ماه ۱۳۹۸ اعضای خانه صمت جوانان ایران با حضور ۱۸ استان در انتخابات هیأت مدیره شرکت نمودند. نتایج انتخابات به شرح ذیل و با حضور نماینده خانه صمت ایران اعلام و تأیید گردید.

۱- آقای احسان پیری با ۱۴۷۸ رأی مأخوذه به نمایندگی از استان تهران
۲- آقای محمدرضا سهل آبادی با ۱۴۵۶ رأی مأخوذه به نمایندگی از استان اصفهان
۳- آقای جواد نیشابوری با ۱۳۱۷ رأی مأخوذه به نمایندگی از استان خراسان رضوی
۴- آقای بابک فروتن مهر با ۱۲۹۴ رأی مأخوذه به نمایندگی از استان البرز
۵- آقای جهاندار شکری با ۱۱۱۵ رأی مأخوذه به نمایندگی از استان کرمانشاه
۶- آقای محمد شیخ حسن با ۱۰۳۲ رأی مأخوذه به نمایندگی از استان قم
۷- آقای حافظ حیدرزاده با ۱۰۱۳ رأی مأخوذه به نمایندگی از استان مازندران
۸- آقای سید علیرضا آسایش با ۱۰۰۶  رأی مأخوذه به نمایندگی از استان یزد
۹- آقای احمد جعفری با ۹۳۳ رأی مأخوذه به نمایندگی از استان هرمزگان
۱۰- آقای امین آذریان با ۲۷۹ رأی مأخوذه به نمایندگی از استان خراسان شمالی
۱۱- آقای کیان سیدی با ۱۳۸ رأی مأخوذه به نمایندگی از استان کرمان
لازم به ذکر است آقایان سید علی صدری و محمد مهدی مؤمن زاده به نمایندگی از هیأت امناء معرفی، منتخب و عضو هیأت مدیره شدند.
همچنین پس از رأی گیری اولین جلسه هیأت مدیره برگزار و ارکان هیأت مدیره به شرح ذیل قبول سمت نمودند:
۱- احسان پیری به سمت رئیس و عضو هیأت مدیره
۲- محمدرضا سهل آبادی به سمت نائب رئیس اول و عضو هیأت مدیره
۳- جواد نیشابوری به سمت نائب رئیس دوم و عضو هیأت مدیره
۴- محمد مهدی مؤمن زاده به سمت خزانه دار و عضو هیأت مدیره
۵- حافظ حیدرزاده به سمت منشی و عضو هیأت مدیره
  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا