شرکت آب منطقه ای یزد با ستاد اقامه نماز، معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری یزد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تفاهم نامه همکاری امضاء کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، این تفاهم نامه به منظور بهره گیری از همه ظرفیت ها و امکانات موجود در جهت توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز، اجرایی نمودن مفاد آئین نامه ترویج فرهنگ اقامه نماز مصوب هیئت وزیران و مناسب سازی برنامه های توافق شده سنواتی دستگاه های مرکزی در سطح استان، امضاء شد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا