به گزارش روابط عمومي مرکزاسناد وكتابخانه ملي استان یزد، "داود پاک طینت" مدیر مرکز، با اشاره به انجام دو مرحله مبادله و اهدا نشریات درسال گذشته گفت: این مرکز در مرحله سوم از طرح مبادله و اهدا نشریات و کتاب ها، مبادرت به اهدا سه هزار نسخه مجله و نشریات عمومی و نشریات تخصصی به کتابخانه های عمومی علامه جعفری، سیدالشهدا و حاج علی اکبر کاظمینی کرده است.

گفتنی است مجموعه مبادله و اهدا در سازمان اسناد و کتابخانه ملی، وظیفه تامین منابع مخازن کتابخانه ملی را به عهده دارد و در همین راستا با مراکز ایران شناسی، اسلام شناسی و نیز کتابخانه های ملی خارج از کشور، ارتباط فرهنگی دارد و همچنین منابع مازاد دریافتی را به مراکز فرهنگی داخل کشور ارسال می کند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا