در زمانی که بریتنی اسپیرز دوران سختی را می گذراند به طور ناگهانی موهای سرش را تراشید.

هر چند که در حال حاضر بریتنی اسپیرز در حال گذراندن روزهای شادی در کنار نامزد ایرانی اش , سام اصغری , است اما در گذشته خاطرات تلخی داشته و روزهای پرتنشی را می گذرانده است.

Britney Spears


در سال ۲۰۰۷ بریتنی اسپیرز به طور ناگهانی به یک سالن زیبایی در لس‌آنجلس رفت و خودش موهایش را بطور کامل تراشید! او پس از آن در همان سـالـن خالکوبی هایی نیز انجام داد

حالا تتو آرتیست او در گفتگویی گفته است که آن شب از بریتنی پرسیده که چرا موهایش را تراشیده و او پـاسخ داده: «چـونـکه نمیخواهم هیچکس هیچکس هیچکس سرم را لمس کند. نمیخواهم هیچکس موهایم را لمس کند. حالم از دست کسانی که مـوهـایـم را لـمـس میکنند بـه هـم میخورد»

بریتنی اسپیرز در آن زمان دوران سختی را پشت سر میگذاشت. او بتازگی از یک مـرکـز توانبخشی بـدون تکمیل درمانش بیرون آمده بود. از همسرش کوین فدرلاین جدا شده بود و برای دیدن *پسرهایش با موانعی از سوی همسر سابفش روبرو بود


تصویر بریتنی اسپیرز با نامزد ایرانی اش:

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7.jpg

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا