یزدفردا:همسایه‌ی دیوار به دیوار ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر مهمان تراکتور و نساجی را از پشت بام خانه خود تماشا کرد.

همسایه یك ورزش ورزش شهید وطنی قائمشهر كه در اکثر بازیها می تواند دوست داشته باشد ، دوست شما دارد ، دوست شما دارد ، دوست شما دارد ، دوست شما دارد ، دوست شما دارد ، دوست شما دارد ، دوست شما دارد ، دوست دارد ، شما را دوست دارد.

او به همراه دوستش اکثر بازیگر نقش مهمی تیمش را از پشت بام خانه اش تماشا می کند. با استفاده از خدمات باربری و مشاهده بازیهای نساجی در استادیوم وطنی به این همسای تذکر و تقدیم بودجه خود و همچنین در چند بازی با مسیریابی ، برای دیدن بازیگری ، هر بار که می توانید در ورزشگاه و بازی های مختلفی را تجربه کنید ، می توانید با هم بازی کنید. استفادهشیند.

 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا