تصویری از شقایق فراهانی، نیلوفر شهیدی و مسعود فراستی در کربلا می بینید.

تصویری از شقایق فراهانی، نیلوفر شهیدی و مسعود فراستی در کربلا می بینید.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا