یزدفردا :رئیس جمهور کار و تلاش را تنها راه حفظ استقلال ، عزت و کرامت ملتها دانست و گفت : ملت ایران درس استواری و ایستادگی به دنیا داده وهمواره الگو بوده است .
دكتر محمود احمدي نژاد بعد از ظهر امروز (چهارشنبه) در جمع پرشور کـارگران مجتمع معـدنی و صنعتی چادرملو باقدردانی از تلاش های آنها گفت : یک کشور یا ملتی اگر بخواهد روی پـای خود بایستد و زیر بار قدرت های فاسد و زورگو نرود ، عزت خود را حفظ و ازحقوق وکرامت خود دفاع کند، بـاید اهل کار و تلاش باشد .
رئیس جمهور افزود : اگر یک قوم و مردمی همه مواهب طبیعی را داشته باشد اما اهل تحمل ، صبر و تـلاش نباشد، نتیجه ای نمی گیرد و اگر می بینیم که ایران اسلامی در عرصه های مختلف می ایستد و ازحقوق خود دفاع می کند برای اینکه مطمئن است مردمی مومن و کاری مثل شما درعرصه دارد .


دكتر احمدی نژاد تلاش کارگران ومتخصصان این مجموعه را ستود و گفت: وقتی مطمئنیم جوانان و مـردان مومن و کاری مثل شما هستند و می ایستند و کار می کنند و درپی آّبادانی کشور و بـه واقع پشتوانه عظیم ایران اسلامی هستند، روز به روز با قدرت بیشتر به پیش می رویم .
رئیس جمهور بـا اشاره به نیت پلید قدرت های زورگو و بدخواهان ملت ایران خطاب به آنان گفت : ملت ایران از چادرملو تا باجگیران ، از ماکو تا چابهار و از اهواز تا ساری مردان و زنان متحد ایستاده اند و با کار و تلاش، ایران را هرچه آبادتر می سازند و محال است سرسوزنی در برابر زورگویی های شما عقب بنشینند .
در پایان چند نفر از کارگران مسایل و مشکلات خود را با رئیس جمهور درمیان گذاشتند .

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا