حریق واحد مسکونی در یکی از فازهای آپارتمانهای احمدی روشن با موفقیت اطفاء شد.

حریق واحد مسکونی در یکی از فازهای آپارتمانهای احمدی روشن 
۹۸/۰۷/۱۴
18:00
خوشبختانه این آتش سوزی مصدوم نداشته و علت آتش سوزی توسط کارشناسان در حال بررسی میباشد


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا